Stödförening för Växjöskolornas musikkår

Växjöskolornas musikkår startade 1945. På skolstyrelsens uppdrag höll Carl-Johan Bergmarker den första repetitionen i Bäckaslövskolans matsal. Carl Johan var sedan orkesterns ledare fram till 1990 då Bo Strand tog över taktpinnen under en tioårsperiod. I dag leder Ulf Nilsson och Michael Pettersson ungdomsorkestern och Ola Persson dirigerar aspirantorkestern.

Musikkåren har under sina 65 år fostrat flera hundra Växjöungdomar på sina instrument, och de i sin tur har glatt Växjö med sina många framträdanden.
Genom åren har vissa framträden blivit tradition för Växjöborna t ex Valborgsfirandet, gymnasieskolornas avslutningar, stadsparader, tomteorkestern vid julhandeln och julaftons konsert på Stortorget.

Idag spelar 70 ungdomar i våra tre orkestrar. Vi har 4 musikledare anställda, som undervisar och leder orkestrarna. Verksamheten bedrivs av en ideellt arbetande föräldraförening. Detta gör att man kan hålla verksamheten på en hög nivå med låga kostnader.

Under alla år har den ekonomiska grunden för verksamheten varit ett bidrag från kulturförvaltningen i kommunen. De senaste åren har bidraget varit 275 000 kr av orkesterns totala omsättning på 470 000 kr. Resten finansieras genom medlemsavgifter, lotterier etc. Dessa pengar används till undervisning och orkesterverksamhet.

Föräldraföreningen arbetar hårt med sponsring från företagen i staden, men det behövs mer pengar för att kunna göra speciella aktiviteter för att ge inspiration och musikalisk utveckling. Vi ha de senaste åren bjudit in musiker och dirigenter på riksnivå till övningshelger och konserter.

Vi startar därför en stödförening för Dig som vill att dagens ungdomar skall få en chans att spela i en marscherande orkester vill stödja ett positivt ungdomsarbete uppskattar Växjöskolornas framträdande på stadens gator har varit med i orkestern och vill se den fortleva på annat sätt har en anknytning till orkestern.

Som medlem i stödföreningen blir du inbjuden till konserter och andra evenemang med fritt inträde.


Bli medlem genom att sätta in minst 300 kr på Bank Giro 613-7715 

 

 

 
  

VÅRA SPONSORER

VÄXJÖ KOMMUN

logo2_small

 Växjö färg och tapet

 Sharp Center Växjö

 

  

VSM samarbetar med

medborgarskolan logga.liten

lessebo_kulturskola

Alvesta Kommun

kulturskolan_logga_ai

VSM är medlem i

Riksförbundet Unga Musikanter