SPONSORPLAN 2013

Växjöskolornas Musikkår bedriver en omfattande musikalisk verksamhet. Målsättningen är att lära ungdomar spela ett instrument och vara med i en orkester.Verksamheten finansieras i första hand av Växjö kommun, som ger föreningen ett årligt bidrag. Medlemsavgifter och undervisningsavgifter ger ett visst tillskott.

Även om vi har en bra grund, så är föreningens ekonomi är ansträngd och det finns inte utrymme för större utsvävningar. För att kunna utveckla verksamheten behövs det ytterligare resurser och därför börjar vi med ett nytt sponsorprogram under 2013. Målsättningen är att vi skall ha en stark grupp sponsorer som kan säkerställa en långsiktig utveckling av verksamheten.

Vi har satt ihop fem olika sponsorpaket som man kan köpa in sig på. Detta är våra grundpaket. Finns det sedan speciella krav och önskemål tillgodoser vi givetvis detta.

Vår motprestation är att vi kan bjuda på reklamplats i vår kommunikation, dels när vi har spelningar, dels på vår webbplats. Ni får också möjligheten att använda musikkåren i era egna aktiviteter där musikkåren kan spela. Det kan vara speciella tillfällen då man startar en kampanj eller en invigning där orkestern bidrar till feststämningen. Det kan också vara musik i samband med en personalaktivitet. Ni väljer själva vilka tillfällen som passar bäst.

SPONSORANMÄLAN

Ni anmäler via webbplatsen eller till styrelsen för Musikkåren att ni vill köpa ett sponsorpaket. Ett sponsorpaket gäller årsvis och ska förnyas varje år.
Anmälan kan ni göra här >>>
När ni gjort anmälan kontaktar vi er för att utbyta information och signera sponsoravtalet.

 

 

 
  

VÅRA SPONSORER

VÄXJÖ KOMMUN

logo2_small

 Växjö färg och tapet

 Sharp Center Växjö

 

  

VSM samarbetar med

medborgarskolan logga.liten

lessebo_kulturskola

Alvesta Kommun

kulturskolan_logga_ai

VSM är medlem i

Riksförbundet Unga Musikanter